מזל שור 1, יפו העתיקה כתובת:
10-15 יום ו: 10-17 שעות פתיחת חנות: ימים א-ה:
053-546-1233 טלפון :

תכשיטים לאישה ליום הולדת

0 cloud
18,2020 מרץ

מתנות לשנה של זוגיות

0 cloud
18,2020 מרץ

מתנה לאמא בת 60

0 cloud
18,2020 מרץ

מתנה מרגשת לגבר

0 cloud
18,2020 מרץ

שרשרת זהב לגבר סקירת שרשראות

0 cloud
23,2019 מאי

יום הולדת לאמא ברכה

0 cloud
18,2020 מרץ

תקנון

הקדמה

1. אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט “www.nano-jewelry.co.il” (להלן: “האתר”), המשמש כקטלוג וחנות לתכשיטים.

2. האתר מתופעל ע”י נאנו-גולד בע”מ ע.מ. 513550020, רבי יוחנן 6, תל אביב 6813812, אשר מוכרת ומשווקת תכשיטים (להלן: נאנו-גולד).

3. כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות ל- נאנו-גולד בע”מ.

4. תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין נאנו-גולד.

5. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד נאנו-גולד ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

6. הגדרות: “מוצרים” – המוצרים ו/או השירותים אותם מציעה נאנו-גולד למכירה לגולשים במסגרת האתר.”גולשים” – יחידים המבצעים פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד..”פעולה באתר” – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.

7. נאנו-גולד שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.

8. מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

9. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

תנאים לרכישה באתר

10. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

11. הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:

* אם נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים.

* אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים.

* אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

* אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.

12. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. מחיר המוצר הנו אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח. המחיר כולל מע”מ, על פי שיעורו במועד הפירסום.

13. נאנו-גולד תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.

14. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים, ללא ריבית, בהתאם לגובה הקנייה, החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת תבחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתך קשר טלפוני, בתוך שני ימי עסקים, כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.

15. לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר (שתהווה הכתובת לאספקת המוצר), טלפון, פרטי כרטיס האשראי שברשותך ופרטי המוצר הנרכש. על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל, למעט פרטי כרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר.

16. רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. נאנו-גולד לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); נאנו-גולד לא תישא בכל אחריות בשל כך, מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.

17. אושרה הזמנתך, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך וכרטיס האשראי שלך יחויב בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

18. חלק מהפריטים באתר נמצאים במלאי דרך קבע, וחלקם דורשים זמן ייצור. במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר. להודעה תצורף הצעה לרכישת מוצר חליפי בעל תכונות ומחיר דומים (ככל שקיים מוצר כזה); אם ההצעה החדשה תקובל על ידי הרוכש, יעודכנו פרטי ההזמנה כך שיתייחסו למוצר החילופי. היה והרוכש יחליט שלא לקבל ההצעה החדשה או שלא נתן כל תשובה בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההצעה החדשה, תבוטל הרכישה המקורית וחשבון הרוכש לא יחוייב. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

אספקת המוצרים

19. נאנו-גולד שולחת את הפריטים לכל מקום בארץ ובעולם, המשלוח נעשה באמצעות חברות שילוח בארץ ובחו”ל. מועדי האספקה המצויינים באתר מסתמכים על תקנון חברות השילוח. הלקוח יקבל למייל או לטלפון עידכונים אודות סטטוס המשלוח.

20. חישוב תקופת האספקה יעשה בהתחשב בימי עסקים בלבד (ימים א`-ה`, לא כולל ערבי חג וימי חג).

21. נאנו-גולד לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון; במקרים כאלה רשאית נאנו-גולד לבטל את הרכישה, או לדחות את מועד האספקה, על פי שיקול דעתה. מובהר, כי היה והמועד הנדחה יעלה על 30 ימי עסקים, ביצוע האספקה תהיה כפופה לקבלת אישור הרוכש.

ביטול רכישה

22. על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (לרבות באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני).

23. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

24. את בקשת הביטול יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת נאנו-גולד   sales@nano-jewelry.com על ההודעה לכלול את פרטי הרוכש ופרטי העיסקה. נאנו-גולד רשאית שלא לקבל בקשה שלא תשלח כאמור לעיל.

25. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול; לא יוחזרו עלויות משלוח. אם סופק לך המוצר יש להשיב את המוצר למשרדי נאנו-גולד ב- דואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על הלקוח.

26. במקרה של ביטול העסקה, יש לשלוח את המוצר למשרדי נאנו-גולד ב- רבי יוחנן 6, תל אביב 6813812 כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם; בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך.

27. נאנו-גולד ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.

28. נאנו-גולד ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי נאנו-גולד ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.

29. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הרוכש, תבוטל העיסקה וכן תחוייב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.

אחריות על התכשיט:

30. נאנו-גולד מעניקה אחריות על תכשיטי הכסף סטרלינג 925 ועל תכשיטי הזהב בכפוף לתנאים הבאים:

א. תוקף האחריות לשנתיים מיום הקניה.

ב. האחריות תקפה בצירוף חשבונית בלבד.

ג. האחריות לא בתוקף במקרים של שימוש לא נכון במוצר.

ד. האחריות לא בתוקף במקרים של שבר ופגיעה חיצונית.

ה. האחריות לא בתוקף במקרה של תיקון או ניסיון תיקון של אדם שאינו מוסמך על ידינו.

ו. האחריות לא בתוקף במקרה של התחמצנות הכסף כתוצאה מחומציות עור גבוהה.

ז. היקף האחריות לא יעלה על מחיר המוצר.

אחריות על ההטבעות בזהב 24 קראט:

31. נאנו-גולד מעניקה אחריות על ההטבעות / כיתובים בזהב 24 קראט.

א. תוקף האחריות הוא לכל החיים, כשלאחר שנתיים מיום הרכישה ישתתף הלקוח בעלויות הטיפול בעלות סימלית של 100 ש”ח.

ב. האחריות תקפה בצירוף חשבונית בלבד.

ג. האחריות לא בתוקף במקרים של שימוש לא נכון במוצר בכפוף להוראות השימוש המצורפות לתכשיט.

ד. האחריות לא בתוקף במקרים של שבר ופגיעה חיצונית.

ה. האחריות לא בתוקף במקרה של תיקון או ניסיון תיקון של אדם שאינו מוסמך על ידינו.

ז. היקף האחריות לא יעלה על מחיר המוצר.

 

הגבלת אחריות

32. נאנו-גולד רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על נאנו-גולד אחריות כלשהי.

33. נאנו-גולד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.

34. נאנו-גולד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.

35. אחריות על מוצרים הנרכשים באתר תינתן באחריות של נאנו-גולד וזאת בהתאם לכתב האחריות שיצורף לכל פריט. בהתאם לסוג החומרים השונים בפריטים. כל פריט באתר מוצג למכירה עם תנאי האחריות הרלוונטים לגביו. האחריות תכנס לתוקף וזאת בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר, בהתאם לאמור בכתב האחריות. פריט שימצא לא תקין יוחלף בפריט זהה/דומה חדש או שיינתן זיכוי כספי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נאנו-גולד. הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח.

קניין רוחני

36. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי ל- נאנו-גולד ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה הספקים שהעניקו ל- נאנו-גולד הרשאה להשתמש בהם.

37. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נאנו-גולד הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: “המידע המוגן”).

38. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של נאנו-גולד מראש ובכתב.

39. חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת נאנו-גולד מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות

40. כמו באתרים רבים, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי להזמנת מוצרים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

41. כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

42. בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.

43. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.להלן הסבר קצר אודות מושגים אלה:

* כתובת IP היא מספר המוצמד למחשב שלך על ידי ספק האינטרנט שלך על מנת שתוכל להתחבר לאינטרנט, ונחשבת, למידע לא מזהה מאחר ובמרבית המקרים כתובת ה- IP משתנה בכל פעם שמתחברים לאינטרנט באמצעות המחשב.

* עוגיה (Cookie) היא קובץ מידע קטן שהאתר שולח לדפדפן שלך המסייע לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך – המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

* “משואות רשת” (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודותהצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה;

* תגי אינטרנט הינם קבצים קטנים יותר מ”עוגיות” המספקים מידע לשרתי האתר כגון כתובת ה IP וסוג הדפדפן המאפיינים את מחשב המשתמש;

44. נאנו-גולד תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין וזאת למטרות המפורטות להלן:

* כדי לאפשר לך להשתמש באתר;

* כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, כמפורט להלן;

* לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת המוצרים;

* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

* כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם; לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;

* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;

* לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה;

 

45. נאנו-גולד לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

* אם יתקבל צו שיפוטי המורה לנאנו-גולד למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

* בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין נאנו-גולד;

* אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, נאנו-גולד תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.

46. נאנו-גולד מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי – את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי נאנו-גולד ; נאנו-גולד לא מתחייבת שמערכותיה ו/או אתרה יהיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

47. בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשר לנאנו-גולד לשלוח אליך דואר אלקטרוני, אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.

48. נאנו-גולד אינה מתחייבת כי שירותי הדוא”ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, נאנו-גולד לא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

הפסקת פעילות של גולש

49. בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- נאנו-גולד, באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר (להלן: “מקרה הפרה”) – נאנו-גולד רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל את רישומך באתר ולחסום את גישתך לאתר.

50. במקרה הפרה, תהיה נאנו-גולד רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

51. במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את נאנו-גולד בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.

52. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד נאנו-גולד ו/או מי מטעמה הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

הדין החל ותניית שיפוט בלעדית

53. על השימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

54. מקום השיפוט הבלעדי והבלבדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור ל- נאנו-גולד ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

 תקנון זה עודכן ביום 20/2/15.

 

יש לך שאלה? מלא/י פרטים
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך
יום הולדת לאמא ברכה
18,2020 מרץ
0
קרא/י עוד
מתנה לגננת סוף שנה
18,2020 מרץ
0
קרא/י עוד
מתנות טו באב
18,2020 מרץ
0
קרא/י עוד
המתנה המושלמת
18,2020 מרץ
0
קרא/י עוד